Tangit PVC-U

Oblasť použitia

 • Dlhá otvorená doba 4 minúty
 • Ľahké vyhotovenie spoja i v prípade väčších priemerov (jedna osoba postačuje na rúry do 80 mm) 
 • Jednoduchá a čistá manipulácia 
 • Vyššia bezpečnosť vďaka vynikajúcej schopnosti prekrývania štrbín
 • Maximálna ochrana proti netesnostiam
 • Zlepené spoje majú rovnakú odolnosť ako materiál rúry (výnimka: koncentrované kyseliny)
 • Spĺňa požiadavky EN 14814 a EN 14680
 • V súlade s požiadavkami EN 1329 na vypúšťanie vôd plastovými potrubnými systémami
 • Certifikované VUIS – Vodovody a kanalizácie, s.r.o.
 • Vhodný pre potravinárske aplikácie (SGS, Inštitút Fresenius, protokol o skúške č. 727685-01/02)"

Charakteristika výrobku

 • Na spájanie termoplastových tlakových potrubných systémov z tvrdeného PVC (pitná voda, plyn) v súlade s EN 1452
 • Vhodné pre netlakové potrubné systémy (odvod splaškov) v súlade s EN 1329
 • Pre montážne práce a opravy (napr. kanalizačné rúry)
 • Ideálne pre konštrukčné spoje PVC dosiek a dlaždíc (napr. záchytné vane, skrine)
 • Plastické potrubné systémy na priemyselné aplikácie v súlade s EN ISO 15493"

Balenie

 • 125 g tuba
 • 250 g plechovka
 • 500 g plechovka
 • 1 kg plechovka

Aplikácia  

Krok 1

Rezanie rúrok: Použite rezačku rúrok alebo ľahkú pílu, aby ste rúrku odrezali na potrebnú dĺžku. Dbajte na to, aby bol rez v správnych uhloch.

KROK 2

Skosenie koncov rúrok: Skoste konce rúrok pomocou nástroja. Je možné použiť aj pilník.

KROK 3

Odhrotovanie koncov rúrok: na odhrotovanie koncov rúrok použite odhrotovač.

KROK 4

Zmerajte hĺbku vloženia: Ďalej zmerajte hĺbku vloženia rúrky do fitinky.

KROK 5

Označte hĺbku: následne označte hĺbku zasunutia do fitinky na konci rúrky.

KROK 6

Vyčistite rúrku a fitinku: uistite sa, že rúrka aj fitinka sú dokonale vyčistené. Pre každú použite čistú papierovú vreckovku.

KROK 7

Lepené povrchy musia byť pred nanesením lepidla úplne suché. Produkt premiešajte a štetec dobre namočte do lepidla.

KROK 8

Naneste lepidlo na vnútornú stranu fitinky: Naneste tenkú vrstvu Tangitu na vnútornú stranu fitinky v pozdĺžnom smere.

KROK 9

Naneste lepidlo na koniec rúrky: lepidlo starostlivo aplikujte len na vyznačenú oblasť rúrky pomocou štetca (nanášajte len v pozdĺžnom smere).

KROK 10

Vložte rúrku do tvarovky: Ihneď po aplikácii lepidla zasuňte rúrku do tvarovky v celej jej hĺbke bez krútenia a správne ich vyrovnajte. Potom opatrne odstráňte prebytočné lepidlo savým papierom