Vízia značky  

Spoločnosť Henkel sa chová zodpovedne k ľudskému zdraviu a prírode.

Našim cieľom je ponúkať produkty, ktoré:

 

  • Spĺňajú najvyššie štandardy medzinárodnej certifikácie 
  • Neohrozujú zdravie inštalatéra ani konečného spotrebiteľa 
  • Nerobia kompromis na úkor kvality a výkonu produktu 
Tangit neustále poskytuje a prichádza s inovatívnymi produktami, ktoré zaručujú dokonalý výsledok, a to všetko vďaka výskumu a vývoju spoločnosti Henkel.

V nadväznosti na ambície v oblasti udržateľnosti predstavil Tangit prvé dvojzložkové reaktívne akrylátové lepidlo bez rozpúšťadiel pre spájanie termoplastových potrubných systémov PVC-U.

Patentovaná technológia bola vyvinutá v úzkej spolupráci s tímom  Global PD z Dublinu a Düsseldorfu s predným európskym výrobcom trubiek tak, aby bol zaistený vysoký výkon výrobku spolu s ďalšími výhodami ako sú: 

 

  • Ideálny pre aplikácie veľkých rozmerov
  • Jednoduchá a čistá manipulácia (bez kvapiek a striekania)
  • Schválené pre aplikáciu pitnej vody

 

Okrem toho Tangit stále zvyšuje svoju kvalitu tak, aby vyhovoval tým najprísnejším požiadavkám a predpisom o nezávadnej pitnej vode. 

Potrubné systémy môžu ovplyvniť kvalitu vody, preto je nutné zaistiť ich inštaláciu bez použitia nebezpečných chemikálií a materiálov. Najnovšie nariadenie v niektorých európskych krajinách už zakazuje používanie lepidiel na potrubia s obsahom agresívnych rozpúšťadiel tak, aby sa zabránilo ich prestupu do pitnej vody. Medzi inštalačnými firmami je stále nedostatok informácii o tejto téme. Z tohto dôvodu sú nebezpečné produkty stále používané. Je preto dôležité usilovať o vyššiu informovanosť a propagovať neagresívne produkty po celom svete. 

Vdychovanie týchto rozpúšťadiel môže dráždiť nos, hrdlo a pľúca, a v prípade pravidelného kontaktu – nevratným spôsobom poškodiť zdravie.

Našim záväzkom je preto vždy poskytovať najudržateľnejšie a najbezpečnejšie riešenie pre potrubné systémy pitnej vody a zdravie inštalatérov v súlade s najnovšími medzinárodnými štandardmi a zvýšiť povedomie o týchto témach medzi výrobcami, zákazníkmi a koncovými užívateľmi po celom svete, aby sme zabezpečili bezpečnú inštaláciu potrubia.