Kontakt

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Slovensko

E-mail: lepidla@sk.henkel.com

Obchodné a technické poradenstvo

Vojtech Tornoczi
vojtech.tornoczi@henkel.com
+421 918 344 428