Tangit PVC-C Plus

Oblasť použitia

 • Vynikajúce mechanické vlastnosti, dokonca aj pri vysokých teplotách do +80 °C
 • Veľmi dobrá chemická odolnosť
 • Dlhá prevádzková životnosť, dokonca i vo vysoko agresívnom prostredí
 • Veľmi nízka tepelná vodivosť
 • Schválené pre aplikácie na pitnú vodu
 • Spĺňa požiadavky EN 14814

Charakteristika výrobku

 • Vynikajúce mechanické vlastnosti, dokonca aj pri vysokých teplotách do +80 °C.
 • Bez obsahu THF.
 • Veľmi dobrá chemická odolnosť.
 • Vylepšená štruktúra pre čistejšiu prácu.
 • Dlhá prevádzková životnosť, dokonca i vo vysoko agresívnom prostredí.
 • Veľmi nízka tepelná vodivosť.
 • Schválené pre aplikácie na pitnú vodu.
 • Spĺňa požiadavky EN 14814.

Balenie

 • 700 g plechovka

Aplikácia  

Krok 1

Rezanie rúrok: Použite rezačku rúrok alebo ľahkú pílu, aby ste rúrku odrezali na potrebnú dĺžku. Dbajte na to, aby bol rez v správnych uhloch.

KROK 2

Skosenie koncov rúrok: Skoste konce rúrok pomocou nástroja. Je možné použiť aj pilník.

KROK 3

Odhrotovanie koncov rúrok: na odhrotovanie koncov rúrok použite odhrotovač.

KROK 4

Zmerajte hĺbku vloženia: Ďalej zmerajte hĺbku vloženia rúrky do fitinky.

KROK 5

Označte hĺbku: následne označte hĺbku zasunutia do fitinky na konci rúrky.

KROK 6

Vyčistite rúrku a fitinku: uistite sa, že rúrka aj fitinka sú dokonale vyčistené. Pre každú použite čistú papierovú vreckovku.

KROK 7

Lepené povrchy musia byť pred nanesením lepidla úplne suché. Produkt premiešajte a štetec dobre namočte do lepidla.

KROK 8

Naneste lepidlo na vnútornú stranu fitinky: Naneste tenkú vrstvu Tangitu na vnútornú stranu fitinky v pozdĺžnom smere.

KROK 9

Naneste lepidlo na koniec rúrky: lepidlo starostlivo aplikujte len na vyznačenú oblasť rúrky pomocou štetca (nanášajte len v pozdĺžnom smere).

KROK 10

Vložte rúrku do tvarovky: Ihneď po aplikácii lepidla zasuňte rúrku do tvarovky v celej jej hĺbke bez krútenia a správne ich vyrovnajte. Potom opatrne odstráňte prebytočné lepidlo savým papierom